top of page

Voorwaarden

Een greep uit onze voorwaarden, dit zijn niet alle voorwaarden. Deze staan allen op ons huurcontract vermeld dat u van ons ontvangt. Het zijn de voorwaarden op onze huurovereenkomst die bindend zijn...

 

- Een aantal persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon en bankrekeningnummers worden uit zelfbescherming niet op de website geplaatst. Uiteraard worden die u medegedeeld bij het afsluiten van een contract.

 

- De woning wordt enkel verhuurd als vakantieverblijf en NIET als tijdelijk of permanent verblijf.

  In de vakantiewoning bevindt zich een map alwaar u alle info kan vinden omtrent de vakantiewoning. 

 

- De huurprijs staat in detail vermeld op het huurcontract 50 % van de volledige huurprijs moet gestort worden ten laatste 5 werkdagen na ontvangst van de huurovereenkomst en de huur- en reserveringsvoorwaarden.

 

- Indien u voor de eerste maal huurt bij ons, vragen wij om u te identificeren op de één of andere manier.

Zodra wij in het bezit zijn van dit bewijs, het ondertekende huurcontract (per mail, (PDF) of per post) en het voorschot,  is de reservering officieel.

 

De reservatie is pas definitief van zodra het resterend bedrag en de waarborg zijn gestort. Dit bedrag moet gestort worden ten laatste zes weken voor aanvang van uw verblijf. Het exacte bedrag en uiterste datum van betaling zal vermeld zijn op de huurovereenkomst.

Indien de betaling niet heeft plaats gevonden (saldo huurprijs, waarborg), zal de huurder een mail ontvangen met het verzoek het restant binnen de 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van  de woning door de huurder , waarbij de verhuurder het voorschot ten titel van schadevergoeding kan behouden. 

Indien u de vakantiewoning huurt minder dan 6 weken op voorhand, vragen wij u het volledige bedrag onmiddellijk te storten.

Indien aan de voorwaarden van betaling niet voldaan is, overhandigen wij u de sleutel NIET en wordt u geweigerd  tot onze vakantiewoning.

 

- Er wordt een waarborgsom gevraagd van 250 euro, bij een langer verblijf dan een week, kan deze hoger zijn. De energiekosten worden achteraf in mindering gebracht van deze som. Het resterende bedrag van de waarborgsom wordt uiterlijk na drie weken terug gestort indien er geen schade en/of verlies is geweest aan interieur, gebouwen, tuin. 

Indien er schade is geweest, vragen wij u ook dit te melden.

De borg zal dan gebruikt worden om de herstelkosten of heraankoop te vergoeden.

 

- De energiekosten (aardgas, electriciteit en water) zijn niet inbegrepen. De geldende tarieven staan vermeld op uw contract. Ze zijn een richtprijs en worden aangepast aan de gangbare tarieven. Wij vragen niet meer dan de tarieven die op dat moment van toepassing zijn. 

 

- Het huis is ingericht voor 6 personen en 2 peuters. Gelieve steeds het correcte aantal bewoners te vermelden, zoniet zal dit leiden tot  sowieso een boete van 50 euro, het betalen van het correcte aantal en bent u niet meer welkom in onze vakantiewoning.

- Katten zijn NIET toegelaten  in onze vakantiewoning! Onder geen enkele voorwaarde.

 

- Annuleringskosten van de huurovereenkomst: zie huurovereenkomst, prijsofferte...

 

- Aansprakelijheid, alle voorwaarden en leefregels: zie huurovereenkomst

 

Het niet naleven van onze leefregels/voorwaarden kan leiden tot afhouden van (een deel van) de borg. Wij hebben altijd het recht om u (de volgende maal) te weigeren tot onze vakantiewoning, dit zonder verantwoording van onzentwege.

 

 

bottom of page